Карта (Обществено достояние) - Свят

Свят
]]

'


Географската карта е умалено мащабно и математически определено изображение на земната повърхност или част от нея, нанесено върху плоскост с помощта на условни знаци. За разлика от плана в изработването ѝ се взима предвид кривината на Земята. Мащабът варира в по-големи граници. Понеже изобразяването на земната повърхност става върху плоскост, мащабът в отделните части на картата не е еднакъв поради кривината на Земята.
Openstreetmap
Карта - Свят - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Авторско право : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Карта - Свят - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Обществено достояние
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Карта - Свят - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Обществено достояние
5,511 x 3,002   -  2.16 MB