Kort (Public domain) - Verden

Verden
Map
OpenStreetMap (engelsk for åbent vejkort) er et projekt, der har som mål at producere og vedligeholde et frit distribuerbart kort over veje og andre færdselsårer (jernbane, vandveje, cykel og gang-stier) i verden.

Dette gøres efter samme princip (wiki-princippet) som Wikipedia, nemlig ved, at alle, der ønsker det, kan bidrage til projektets data, og alle har ret til at se og anvende de producerede data under en Open Database License.

Tanken er at nye og innovative løsninger vil opstå når kreative sjæle får adgang til det rå kortmateriale, som ikke er frit tilgængeligt fra de nuværende leverandører til navigationssystemer og kort services (som f.eks. Navteq og TeleAtlas).
Kort - Verden - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Ophavsret : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Kort - Verden - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Public domain
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Kort - Verden - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Public domain
5,511 x 3,002   -  2.16 MB