Zemljovid (Javno vlasništvo) - Svijet

Svijet
Zemljovid ili zemljopisna karta je umanjena slika Zemljine površine ili nekog dijela Zemljine površine. Zemljina površina, zbog zakrivljenosti, ne može se prikazati u ravnini bez deformacija, a ne mogu se predočiti ni sve pojedinosti i svi objekti na Zemljinoj površini. Prema tome su karte deformirane i pojednostavljene slike Zemljine površine s unaprijed određenom svrhom. Upotrebljavaju se za različite znanstvene, tehničke, gospodarske, vojne i kulturne potrebe, pa se i dijele prema mjerilu, sadržaju i svrsi.

Karta kao pojednostavljen prikaz prostora i navigacijska pomoć ističe odnose među objektima unutar prostora. Karta je dvodimenzionalni, geometrijski pouzdan prikaz trodimenzionalnog prostora. Znanost i umjetnost izrade karata naziva se kartografija.
, gdje bi podaci ostali pod postojećom licencijom i bez posebnih uvijeta za doprinositelje.

OpenStreetMap je nastala nadahnućem projektima poput wikipedije — prikaz karata se može odmah uređivati (na prikazu postoji kartica 'Uredi'), te se održava cijelovita povijest svih promjena podataka. Registrirani korisnici mogu doprinjeti svojim GPS snimkama, te uređivanjem kartografskih podataka pomoću alata na web stranici ili pomoću samostalnih GIS alata.

OpenStreetMap projekt se sastoji od cjelina koje uključuju:

bazu podataka koja čuva pohranjene sve kartografske podatke
sustavi za crtanje karte (npr. , Osmarender i drugi)
sustav za raspodjelu posla crtanja na računala korisnika koji žele sudjelovati (Tiles@Home, ugašen krajem veljače 2012


web poslužitelj za prikaz i uređivanje karata (ovo je glavni način putem kojeg korisnici koriste karte, a sadrži i Potlach editor za uređivanje karata)
samostalni programi za uređivanje karata (npr. JOSM i Merkaator)
sučelje sa razmjenu kartografskih podataka (koriste ga samostalni programi za uređivanje karte kako pristupili bazi kartografskih podataka)
sučelje za razmjenu programskog koda (programi na kojima se projekt zasniva su otvorenog kôda tako da ih korisnici mogu preuzeti, pa i nadopuniti)
samostalni programi za crtanje karata, traženje optimalnog puta i drugo
Zemljovid - Svijet - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Autorsko pravo : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Zemljovid - Svijet - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Javno vlasništvo
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Zemljovid - Svijet - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Javno vlasništvo
5,511 x 3,002   -  2.16 MB