Mapa (Domena publiczna) - World

World
Mapa (z łac. mappa – obrus) – uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części (także nieba lub planety czy innego ciała niebieskiego), wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu umownych znaków graficznych. Mapa stanowi podstawowe narzędzie badań i prezentacji wyników w historii, geografii i geodezji. Najstarszą znaną mapą jest mapa na ścianie w anatolijskiej osadzie Çatalhöyük.

Przeniesienie powierzchni ze sfery (Ziemia nie jest idealną kulą, ma nieregularny kształt geoidy, ale przy sporządzaniu mapy przyjmuje się założenie o jej kulistości, lub że jest elipsoidą obrotową) na płaską powierzchnię mapy wymaga:

zastosowania odpowiedniego rzutu, czyli odwzorowania kartograficznego,
zmniejszenia obrazu do żądanej skali,
zastosowania przyjętych znaków umownych (zobacz: legenda mapy),
uogólnienia przedstawionego obrazu.

Nauka o mapach to kartografia, zaś znaki kartograficzne to symbole, za pomocą których wyraża się treść mapy.
OpenStreetMap (OSM) − projekt społeczności internetowej mający na celu stworzenie darmowej, swobodnie dostępnej mapy całej kuli ziemskiej. Jest ona edytowalna przez zarejestrowanych użytkowników

Inspiracją do stworzenia OpenStreetMap były projekty takie jak Wikipedia. Każde miejsce po zbliżeniu może być edytowane po naciśnięciu przycisku "Edytuj". Edycja może odbywać się na podstawie zapisanych wcześniej śladów GPS, zdjęć satelitarnych, map do których wygasły prawa autorskie oraz własnej wiedzy na temat edytowanego obszaru.
Mapa -  - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Prawo autorskie : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Mapa -  - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Domena publiczna
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Mapa -  - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Domena publiczna
5,511 x 3,002   -  2.16 MB