Mapa - Meksyk

World  > Ameryka Północna > Meksyk
Plik (2,028 x 1,323 Piksel,  File Size : 401.47 KB,  Format pliku : image/png)

202 x 132 Piksel |  507 x 330 Piksel |  1,014 x 661 Piksel |  1,521 x 992 Piksel |  2,028 x 1,323 Piksel

Mapa - Informacja
Meksyk (Meksykańskie Stany Zjednoczone, hiszp. México, Estados Unidos Mexicanos, Méjico, nah. Mēxihco) – kraj w Ameryce Północnej. Sąsiaduje ze Stanami Zjednoczonymi (na północy), z Oceanem Spokojnym (na zachodzie i południu), Zatoką Meksykańską i Morzem Karaibskim (na wschodzie) oraz z Gwatemalą i Belize (na południu i południowym wschodzie).

Meksyk zajmuje powierzchnię prawie 2 mln km², co daje mu pod tym względem 14. miejsce na świecie. Z prawie 117 mln mieszkańców jest 11. krajem z największą liczbą ludności. Meksyk jest federacją 31 stanów i Dystryktu Federalnego, w którego skład wchodzi stolica – miasto Meksyk – jedno z najgęściej zaludnionych miast na świecie.

Jest jedynym przedstawicielem, wraz z Chile, Ameryki Łacińskiej w OECD, co było możliwe dzięki silnej pozycji w regionie i ustabilizowanej sytuacji gospodarczej. Od momentu wejścia do porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą (NAFTA) w 1994 gospodarka Meksyku wkroczyła na ścieżkę dynamicznego rozwoju gospodarczego. W 2000 roku po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat władzę utraciła PRI. Jej hegemonia została przerwana dopiero po wygranej Vicente Foxa w wyborach prezydenckich. Meksyk należy do grupy krajów nowouprzemysłowionych oraz należy do państw określanych jako wschodzące potęgi tzw. emerging powers. Według przewidywań banku Goldman Sachs do roku 2020 Meksyk ma stać się siódmą największą gospodarką na świecie i ma należeć do grupy najszybciej rozwijających się gospodarek. Spowoduje to, że do 2050 roku ma stać się już 5 największą gospodarką na świecie.

Meksyk jest państwem bogatym w surowce mineralne, jednakże z ograniczonym areałem ziemi uprawnej i z gwałtownie rosnącą populacją. Ponad połowa mieszkańców żyje w środkowej części kraju, podczas gdy rozległe rejony na suchej północy i tropikalnym południu są rzadko zaludnione. W ostatnich latach gospodarka kraju w dużej części opiera się na dochodach z turystyki i eksportu ropy naftowej. Wewnętrzna migracja ludności z rejonów wiejskich spowodowała gwałtowny rozrost ośrodków miejskich, w których mieszka obecnie ponad 2/3 ludności. Mimo poprawiających się wskaźników ekonomicznych duża część społeczeństwa w dalszym ciągu pozostaje biedna, co można przypisać częściowo kryzysowi z lat 80., który przejawiał się wysoka inflacją i ogromnym zadłużeniem zagranicznym.

Modernizacja i uprzemysłowienie pozostają w sprzeczności z tradycyjnym stylem życia, który przetrwał głównie na odizolowanych terenach wiejskich. Jego częścią są małe społeczności, złożone z indiańskich chłopów, którzy żyją podobnie jak ich przodkowie. Kulturalne pozostałości po wielkich cywilizacjach indiańskich (np. Chichén Itzá czy Tulum) współistnieją obok kolonialnych miast hiszpańskich, takich jak Taxco czy Querétaro. Różnice pomiędzy poszczególnymi regionami, wyrażające się w kulturze, architekturze, kuchni i sposobie gospodarowania są cechą charakterystyczną dla współczesnego Meksyku.
Mapa - Prawo autorskie
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : NordNordWest)
Facebook
Mapa - Meksyk
Mapa - Meksyk - 3,109 x 2,048 Piksel - 2.5 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,109 x 2,048  Piksel -  2.5 MB
Mapa - Meksyk - 2,550 x 1,819 Piksel - 4.83 MB - Domena publiczna
2,550 x 1,819  Piksel -  4.83 MB
Mapa - Meksyk - 2,255 x 1,473 Piksel - 1.36 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,255 x 1,473  Piksel -  1.36 MB
Mapa - Meksyk - 2,028 x 1,323 Piksel - 401.47 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,028 x 1,323  Piksel -  401.47 KB
Mapa - Meksyk - 1,994 x 1,426 Piksel - 636.23 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,994 x 1,426  Piksel -  636.23 KB
Mapa - Meksyk - 1,400 x 922 Piksel - 441.15 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 922  Piksel -  441.15 KB
Mapa - Meksyk - 1,396 x 1,274 Piksel - 301.31 KB - Domena publiczna
1,396 x 1,274  Piksel -  301.31 KB
Mapa - Meksyk - 1,330 x 1,226 Piksel - 294.13 KB - Domena publiczna
1,330 x 1,226  Piksel -  294.13 KB