Mapa (Public domain) - Svet (všetko)

Svet (všetko)
Mapa je zjednodušené zobrazenie priestoru, navigačná pomôcka, ktorá zdôrazňuje vzťahy medzi objektmi v priestore. Najčastejšie je mapa dvojrozmerné, geometricky presné zobrazenie trojrozmerného priestoru, ale existujú aj plastické mapy. Ak mapy zobrazujú zemský povrch (alebo jeho časť), označujú sa ako geografické mapy, ak zobrazujú napr. hviezdnu oblohu, označujú sa ako hviezdne mapy. Existuje veľké množstvo špeciálnych tematických máp.

Vedné odvetvie tvorba máp sa nazýva kartografia. Mapa je základným výrazovým prostriedkom geografie.
OpenStreetMap je otvorený projekt, ktorého cieľom je tvorba voľných geografických dát, ako sú napríklad cestné mapy. Používa predovšetkým dáta z prijímačov GPS (v režime automatického zaznamenávania súradníc prechádzanej trasy), ktoré sú následne kontrolované a editované. Je založený na kolektívnej spolupráci a na koncepcii Open source.

Projekt OpenStreetMap založil v júli 2004 Steve Coast z Veľkej Británie. V apríli 2006 sa OSM začal transformovať na nadáciu. "Nadácia OpenStreetMap je medzinárodná nezisková organizácia, ktorej zámerom je povzbudzovať tvorbu, spracovanie a šírenie voľných geografických dát a poskytovať tieto dáta ktorémukoľvek záujemcovi o ich používanie a zdieľanie." Licencia pod ktorou sú dáta poskytované je Open Database License.
Mapa - Svet (všetko) - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Autorské právo : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Mapa - Svet (všetko) - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Public domain
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Mapa - Svet (všetko) - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Public domain
5,511 x 3,002   -  2.16 MB