Mapa - Paraguaj

Svet (všetko)  > Južná Amerika > Paraguaj
Súbor (informatika) (1,018 x 1,218 Obrazový prvok,  File Size : 335.56 KB,  Formát súboru : image/jpeg)

101 x 121 Obrazový prvok |  254 x 304 Obrazový prvok |  509 x 609 Obrazový prvok |  763 x 913 Obrazový prvok |  1,018 x 1,218 Obrazový prvok

Mapa - Informácia
Paraguaj, dlhý tvar Paraguajská republika, je štát v Južnej Amerike. Hlavné mesto je Asunción.

Leží vo vnútrozemí medzi Bolíviou, Brazíliou a Argentínou. Hranice tvoria väčšinou rieky. Na západe územia sa rozprestiera pusté Grand Chaco s pralesmi a savanami, na východe je zvlnená vysočina. Stredom krajiny preteká splavná rieka Paraguaj. Podnebie je tropické s vysokými teplotami a veľkými zrážkami.

Paraguaj je málo vyvinutá poľnohospodárska krajina s nerozvinutým priemyslom. Polovicu štátu pokrývajú lesy, 38% celkovej rozlohy tvoria pasienky a len 2% orná pôda.
Pre vlastnú spotrebu sa tu pestuje maniok, kukurica, bôb a ryža, na vývoz cukrová trstina, sója, tabak, bavlnovník, banány, citrusy. Lesy poskytujú okrem dreva kebračovú kôru na výrobu triesloviny. Pasienky sa využívajú na chov hovädzieho dobytka a oviec.

Priemysel spracúva niektoré miestne produkty, najvýznamnejšie je spracovanie mäsa, výroba rastlinných olejov, prírodných silíc a triesloviny. 3/4 priemyselných závodov sa sústreďujú v aglomerácii hlavného mesta. Priehrada Itaipú na pohraničnej rieke Paraná je najväčšou priehradou sveta. Dopravná sieť je nedostatočná, železnice sú úzkorozchodné.

Prevažnú časť obyvateľstva tvoria mestici, Indiánov tu žije len 30 000. Najrozšírenejším jazykom je guaraníjčina. V stupni vzdelanosti patrí Paraguaj medzi najmenej pokročilé štáty Južnej Ameriky.
Mapa - Autorské právo
Public domain
Facebook
Mapa - Paraguaj
Mapa - Paraguaj - 5,640 x 6,000 Obrazový prvok - 7.81 MB - Public domain
5,640 x 6,000  Obrazový prvok -  7.81 MB
Mapa - Paraguaj - 3,543 x 3,786 Obrazový prvok - 1.98 MB - Public domain
3,543 x 3,786  Obrazový prvok -  1.98 MB
Mapa - Paraguaj - 2,348 x 2,947 Obrazový prvok - 1.31 MB - Public domain
2,348 x 2,947  Obrazový prvok -  1.31 MB
Mapa - Paraguaj - 2,347 x 2,597 Obrazový prvok - 935.67 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,347 x 2,597  Obrazový prvok -  935.67 KB
Mapa - Paraguaj - 1,261 x 1,388 Obrazový prvok - 265.95 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,261 x 1,388  Obrazový prvok -  265.95 KB
Mapa - Paraguaj - 1,078 x 1,264 Obrazový prvok - 213.8 KB - Public domain
1,078 x 1,264  Obrazový prvok -  213.8 KB
Mapa - Paraguaj - 1,018 x 1,218 Obrazový prvok - 335.56 KB - Public domain
1,018 x 1,218  Obrazový prvok -  335.56 KB
Mapa - Paraguaj - 1,008 x 938 Obrazový prvok - 38.58 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,008 x 938  Obrazový prvok -  38.58 KB
Mapa - Paraguaj - 931 x 1,024 Obrazový prvok - 1.11 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
931 x 1,024  Obrazový prvok -  1.11 MB
Mapa - Paraguaj - 912 x 1,330 Obrazový prvok - 298.79 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
912 x 1,330  Obrazový prvok -  298.79 KB