Karta - Estland

Världen  > Europa > Estland
Fil (data) (1,080 x 1,172 Pixel,  File Size : 299.23 KB,  Filformat : image/jpeg)

108 x 117 Pixel |  270 x 293 Pixel |  540 x 586 Pixel |  810 x 879 Pixel |  1,080 x 1,172 Pixel

Karta - Information
För fartyget, se Estland (fartyg).


Estland (estniska: Eesti), officiellt Republiken Estland (Eesti Vabariik), är en republik i Baltikum, även Norden i vissa fall, i Nordeuropa. Landet gränsar till Lettland i söder, Ryssland i öster och har sjögräns mot Finland i norr och Sverige i väster. Landet omfattar över 1500 öar i Östersjön och Finska viken, som ligger mellan Estland och Finland. Öarna utgör 10 % av landets totala yta. De två största öarna är Ösel (Saaremaa) och Dagö (Hiiumaa), som ligger mellan Rigabukten och Östersjön. Genom sjön Peipus (Peipsi järv) i öster, Estlands största sjö, går en del av gränsen mot Ryssland. Berggrunden täcks övervägande av morän, som avlagrats under den senaste istiden.

Från 1200-talet fram till 1900-talet styrdes Estland av utländska herrar, först danskar och tyskar, och från 1500-talet svenskar. År 1721 övertog Ryssland makten över Estland och styrde landet i nästan 200 år.

År 1918, efter den tyska ockupationen under första världskriget, utropade republiken Estland sin självständighet. Tyska trupper trängde in i landet och Sovjetunionen hotade med ockupation, men efter fredsavtalet 1920 erkände Sovjetunionen formellt landet. Självständigheten varade inte speciellt länge. Under andra världskriget invaderades Estland av först sovjetiska och senare av tyska stridskrafter. År 1944 återerövrade Sovjetunionen landet, som var en sovjetrepublik fram till 1991 när man följde Litauens exempel och på nytt utropade sin självständighet. Sedan 2004 är landet medlem av både Europeiska unionen och NATO. Estland blev 2010 medlem i OECD. År 2011 införde Estland euron som valuta.

Landets topografi växlar mellan slätter och kullandskap. Stora områden är karga och steniga, och berggrunden är täckt av tjocka moränlager som bildades under den senaste istiden. Myrar och mossmarker är också vanliga. Från de stora skogsområdena hämtas råvaran till den ekonomiskt viktiga träindustrin. Även maskin- och textilindustri är betydande näringsgrenar.

Endast en liten del av landet kan användas till jordbruk. Inom jordbrukssektorn dominerar mjölkproduktion och boskapshantering, särskilt svinavel. Landet har stora förekomster av oljeskiffer, som bryts för framställning av gas och petrokemiska produkter. Nästan all elproduktion och fjärrvärme görs med oljeskiffer som råvara. Estland har också en viktig produktion av de så kallade jordmetallerna, där AS Silmet är den största producenten. I jämförelse med andra tidigare sovjetrepubliker har Estland hög levnadsstandard.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Estland
Karta - Estland - 3,038 x 2,258 Pixel - 1.53 MB - Public domain
3,038 x 2,258  Pixel -  1.53 MB
Karta - Estland - 3,000 x 2,505 Pixel - 1.51 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 2,505  Pixel -  1.51 MB
Karta - Estland - 1,668 x 1,393 Pixel - 402.1 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,668 x 1,393  Pixel -  402.1 KB
Karta - Estland - 1,463 x 996 Pixel - 243.35 KB - Public domain
1,463 x 996  Pixel -  243.35 KB
Karta - Estland - 1,080 x 1,172 Pixel - 299.23 KB - Public domain
1,080 x 1,172  Pixel -  299.23 KB
Karta - Estland - 1,066 x 1,224 Pixel - 283.48 KB - Public domain
1,066 x 1,224  Pixel -  283.48 KB
Karta - Estland - 800 x 544 Pixel - 34.49 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
800 x 544  Pixel -  34.49 KB