Karta - Storbritannien

Världen  > Europa > Storbritannien
Fil (data) (1,973 x 3,023 Pixel,  File Size : 1.72 MB,  Filformat : image/png)

197 x 302 Pixel |  493 x 755 Pixel |  986 x 1,511 Pixel |  1,479 x 2,267 Pixel |  1,973 x 3,023 Pixel

Karta - Information
Storbritannien, formellt Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, (, allmänt känt som United Kingdom, UK eller Britain) är en suverän stat som ligger utanför nordvästra kusten av den europeiska kontinenten. Landet omfattar ön Storbritannien, den nordöstra delen av ön Irland och många mindre öar. Nordirland är den enda delen av Storbritannien som delar en landgräns med en annan suverän stat, Republiken Irland. Bortsett från denna landgräns är Storbritannien omgiven av Atlanten, Nordsjön, Engelska kanalen och Irländska sjön.

Storbritannien är en enhetsstat som styrs under en konstitutionell monarki och ett parlamentariskt system med dess regeringssäte i huvudstaden London. Det är ett land i sin egen rätt, och består av fyra riksdelar (constituent countries): England, Nordirland, Skottland och Wales. Det finns tre decentraliserade nationella förvaltningar som har olika befogenheter, och ligger i Belfast, Cardiff och Edinburgh (Nordirlands, Wales och Skottlands respektive huvudstäder). Det finns tre kronbesittningar (Crown Dependencies) och fjorton utomeuropeiska territorier i anslutning till Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland utan att utgöra konstitutionella delar av det. Dessa är rester av det brittiska imperiet som på sin höjd 1922 omfattade nästan en fjärdedel av jordens landyta och var det största imperiet i historien. Brittiskt inflytande kan fortfarande observeras i språk, kultur och rättssystem i många av dess forna territorier.

Storbritannien är ett industriland och har världens sjunde största ekonomi efter nominell bruttonationalprodukt och har den sjunde största ekonomin efter köpkraftsparitet. Det var världens första industrialiserade land och världens främsta stormakt under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Storbritannien är fortfarande en stormakt med ledande ekonomiskt, kulturellt, militärt, vetenskapligt och politiskt inflytande. Det är en erkänd kärnvapenmakt och dess militära utgifter är de tredje eller fjärde största bland världens länder. Storbritannien är medlem i Europeiska unionen, Samväldet, G8, G20, OECD, Europarådet, Världshandelsorganisationen, Nato och Förenta Nationerna (och permanent medlem av dess ).
Karta - Upphovsrätt
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Författare : Burmesedays)
Facebook
Karta - Storbritannien
Karta - Storbritannien - 3,400 x 4,400 Pixel - 3.02 MB - Public domain
3,400 x 4,400  Pixel -  3.02 MB
Karta - Storbritannien - 3,113 x 4,264 Pixel - 2.25 MB - Public domain
3,113 x 4,264  Pixel -  2.25 MB
Karta - Storbritannien - 2,806 x 4,179 Pixel - 1.82 MB - Upphovsrätt : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,806 x 4,179  Pixel -  1.82 MB
Karta - Storbritannien - 2,000 x 2,464 Pixel - 1.51 MB - Public domain
2,000 x 2,464  Pixel -  1.51 MB
Karta - Storbritannien - 1,973 x 3,023 Pixel - 1.72 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,973 x 3,023  Pixel -  1.72 MB
Karta - Storbritannien - 1,750 x 2,545 Pixel - 2.7 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,750 x 2,545  Pixel -  2.7 MB
Karta - Storbritannien - 1,348 x 2,083 Pixel - 831.41 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,348 x 2,083  Pixel -  831.41 KB
Karta - Storbritannien - 1,044 x 1,228 Pixel - 228.49 KB - Public domain
1,044 x 1,228  Pixel -  228.49 KB
Karta - Storbritannien - 1,032 x 1,216 Pixel - 267.06 KB - Public domain
1,032 x 1,216  Pixel -  267.06 KB