Karta - Iran

Världen  > Asien > Iran
Fil (data) (1,397 x 1,416 Pixel,  File Size : 597.09 KB,  Filformat : image/pjpeg)

139 x 141 Pixel |  349 x 354 Pixel |  698 x 708 Pixel |  1,047 x 1,062 Pixel |  1,397 x 1,416 Pixel

Karta - Information
Iran (persiska: ایران; formellt sedan 1979 Islamiska republiken Iran, ett land i Sydvästasien och Sydasien. Namnet ''Iran'' togs i bruk inhemskt under sasanidernas era och internationellt sedan 1935, innan var landet känt för västvärlden som Persien. Både Iran och Persien används omväxlande i kulturella sammanhang, medan Iran är det namn som används officiellt i politiska sammanhang. Namnet Iran betyder "Ariernas land".

Iran har en folkmängd på drygt 77 miljoner människor och är det sjuttonde största landet i världen till ytan med 1 648 195 km². Iran är ett land av geostrategisk betydelse på grund av sitt läge i Mellanöstern och centrala Eurasien. Iran gränsar till Armenien, Azerbajdzjan och Turkmenistan i norr. Landet har även en kuststräcka utmed Kaspiska havet, som är ett innanhav. Kazakstan och Ryssland är därigenom även Irans grannstater i norr. Iran gränsar till Afghanistan och Pakistan i öster, Persiska viken och Omanbukten i söder, Irak i väster och Turkiet i nordväst. Teheran är Irans huvudstad och största stad, samt centrum för landets industriella, kommersiella, finansiella och kulturella liv. Iran är en regional stormakt, och har en viktig ställning i den internationella energisäkerheten och världsekonomin som ett resultat av landets stora reserver av petroleum och naturgas.

Iran är hemvist för en av världens äldsta kontinuerliga civilisationer. Den första iranska dynastin bildades 2800 f.Kr. under kungadömet Elam. De iranska mederna enade Iran under ett imperium 625 f.Kr. De efterträddes av det iranska akemeniderriket, hellenska seleukiderriket och två efterföljande iranska imperier, partherna och sasaniderna, innan den muslimska erövringen 651 e.Kr. Iranska dynastier och imperier utvidgade under medeltiden det persiska språket och kulturen över hela det iranska höglandet. Tidiga iranska dynastier som på nytt hävdade Irans självständighet innefattar tahiriderna, saffariderna, samaniderna och buyiderna. Grunderna till den moderna nationalstaten Iran lades under safaviderna.

Blomstringen av persisk litteratur, filosofi, medicin, astronomi, matematik och konst blev viktiga inslag i den medeltida iranska civilisationen. Den utvecklingen började under saffaridernas och samanidernas tid. Den iranska identiteten fortsatte att existera trots utländskt styre under de följande århundradena och den persiska kulturen gav avtryck på de turkiska ghaznaviderna och seldjukerna samt på de mongoliska ilkhanerna och tatariska timuriderna. En vändpunkt i Irans historia var uppkomsten av den safavidiska dynastin 1501 – som införde tolvorna shiaislam som officiell religion i sitt imperium. Den konstitutionella revolutionen etablerade Mellanösterns första moderna konstitution och parlament år 1906 som en del av konstitutionell monarki. Iran genomgick en omfattande industrialisering under Pahlavidynastin som skapade det moderna Iran. Landet blev officiellt en islamisk republik den 1 april 1979, efter den iranska revolutionen.

Iran är en av grundarna av FN, NAM, IKO och OPEC. Det politiska systemet i Iran, baserat på 1979 års Islamska republiken Irans konstitution, omfattar flera intrikata styrande statsorgan. Irans högsta maktinstans är den högsta ledaren. Shiaislam är den officiella religionen och persiska är det officiella språket.
Karta - Upphovsrätt
Public domain
Facebook
Karta - Iran
Karta - Iran - 3,534 x 3,174 Pixel - 3.03 MB - Public domain
3,534 x 3,174  Pixel -  3.03 MB
Karta - Iran - 2,104 x 1,935 Pixel - 5.6 MB - Public domain
2,104 x 1,935  Pixel -  5.6 MB
Karta - Iran - 1,608 x 1,502 Pixel - 2.96 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,608 x 1,502  Pixel -  2.96 MB
Karta - Iran - 1,500 x 1,369 Pixel - 471.61 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,500 x 1,369  Pixel -  471.61 KB
Karta - Iran - 1,397 x 1,416 Pixel - 597.09 KB - Public domain
1,397 x 1,416  Pixel -  597.09 KB
Karta - Iran - 1,397 x 1,416 Pixel - 683.87 KB - Public domain
1,397 x 1,416  Pixel -  683.87 KB
Karta - Iran - 1,390 x 1,536 Pixel - 458.85 KB - Public domain
1,390 x 1,536  Pixel -  458.85 KB
Karta - Iran - 1,200 x 1,071 Pixel - 257.1 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,071  Pixel -  257.1 KB
Karta - Iran - 1,200 x 1,071 Pixel - 941.34 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,071  Pixel -  941.34 KB