แผนที่ - ประเทศคอซอวอ

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศคอซอวอ
แฟ้ม (1,015 x 1,150 พิกเซล,  File Size : 185.77 KB,  File Format : image/png)

101 x 115 พิกเซล |  253 x 287 พิกเซล |  507 x 575 พิกเซล |  761 x 862 พิกเซล |  1,015 x 1,150 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
คอซอวอ เป็นภูมิภาคหนึ่งในคาบสมุทรบอลข่าน ติดกับประเทศเซอร์เบียทางทิศเหนือ มอนเตเนโกรทางตะวันตก แอลเบเนียและสาธารณรัฐมาซิโดเนียทางใต้ ไม่มีทางออกสู่ทะเล คอซอวอได้ประกาศเป็นรัฐเอกราชแบบเอกภาคีในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ใช้ชื่อว่า สาธารณรัฐคอซอวอ (Republic of Kosovo) มีการรับรองจากบางประเทศ ในขณะที่เซอร์เบียยังคงถือว่าคอซอวอเป็นจังหวัดปกครองพิเศษของตน

เมืองหลวงของคอซอวอคือพริชตีนา (Priština) จำนวนประชากรทั้งจังหวัดประมาณ 2 ล้าน 1 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์แอลเบเนีย (ร้อยละ 92) ชาวเซิร์บ (ร้อยละ 5.3) และมีชาวตุรกี ชาวบอสเนีย กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ อีกเล็กน้อย (รวมกันร้อยละ 2.7)

คอซอวออยู่ภายใต้การบริหารของสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ในขณะที่เอกราชของเซอร์เบียนั้นเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลก โดยแท้จริงแล้ว การปกครองของเซอร์เบียมิได้ปรากฏในจังหวัดนี้เลย องค์กรที่ปกครองคอซอวออยู่คือคณะทำงานสหประชาชาติในคอซอวอ (United Nations Mission in Kosovo: UNMIK) และสถาบันการปกครองตนเองชั่วคราวของท้องถิ่น (Provisional Institutions of Self-Government) โดยมีกองกำลังคอซอวอ (Kosovo Force: KFOR) ภายใต้การนำขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) เป็นผู้รักษาความมั่นคง

จังหวัดคอซอวอเป็นประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองและดินแดนมานานระหว่างชาวเซอร์เบีย (ก่อนหน้านี้คือชาวยูโกสลาฟ) กับชาวแอลเบเนียซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัด การเจรจาในระดับนานาชาติเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อตัดสินสถานะสุดท้าย จากรายงานของสื่อแขนงต่าง ๆ คาดกันว่า การเจรจาจะนำมาซึ่งเอกราชของดินแดนแห่งนี้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 รัฐสภาของคอซอวอประกาศเอกราชของประเทศแต่เพียงฝ่ายเดียว
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : NordNordWest)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ - 2,000 x 2,060 พิกเซล - 4.66 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,060  พิกเซล -  4.66 MB
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ - 1,997 x 1,689 พิกเซล - 742.83 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,997 x 1,689  พิกเซล -  742.83 KB
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ - 1,015 x 1,150 พิกเซล - 1.86 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,015 x 1,150  พิกเซล -  1.86 MB
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ - 1,015 x 1,150 พิกเซล - 185.77 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,015 x 1,150  พิกเซล -  185.77 KB
แผนที่ - ประเทศคอซอวอ - 608 x 816 พิกเซล - 1.9 MB - สาธารณสมบัติ
608 x 816  พิกเซล -  1.9 MB