แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศเอสโตเนีย
แฟ้ม (1,080 x 1,172 พิกเซล,  File Size : 299.23 KB,  File Format : image/jpeg)

108 x 117 พิกเซล |  270 x 293 พิกเซล |  540 x 586 พิกเซล |  810 x 879 พิกเซล |  1,080 x 1,172 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เอสโตเนีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐเอสโตเนีย เป็นรัฐอธิปไตยในภูมิภาคบอลติก ในยุโรปเหนือ มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับอ่าวฟินแลนด์ ทิศตะวันตกติดกับทะเลบอลติก มีพรมแดนทางทิศใต้ติดกับประเทศลัตเวีย (ระยะทาง 343 กิโลเมตร) และทางทิศตะวันออกติดกับประเทศรัสเซีย (ระยะทาง 338.6 กิโลเมตร) เอสโตเนียมีพื้นที่ 45,227 ตารางกิโลเมตร (17,462 ตารางไมล์) (อันดับที่ 131 ของโลก) ประเทศเอสโตเนียปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย แบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุขและมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเทศมณฑลจำนวน 15 เทศมณฑล โดยมีเมืองหลวงชื่อว่า ทาลลินน์ โดยเอสโตเนียมีจำนวนประชากรของประเทศที่น้อยที่สุดในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

เอสโตเนียประกาศเอกราชครั้งแรกในปีพ.ศ. 2461 ก่อนจะถูกยึดครองโดยสหภาพโซเวียต นาซีเยอรมนี และสหภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เอสโตเนียกลับมาเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ต่อมาเอสโตเนียก็เข้าร่วมองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือและสหภาพยุโรป
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย - 3,038 x 2,258 พิกเซล - 1.53 MB - สาธารณสมบัติ
3,038 x 2,258  พิกเซล -  1.53 MB
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย - 3,000 x 2,505 พิกเซล - 1.51 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 2,505  พิกเซล -  1.51 MB
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย - 1,668 x 1,393 พิกเซล - 402.1 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,668 x 1,393  พิกเซล -  402.1 KB
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย - 1,463 x 996 พิกเซล - 243.35 KB - สาธารณสมบัติ
1,463 x 996  พิกเซล -  243.35 KB
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย - 1,080 x 1,172 พิกเซล - 299.23 KB - สาธารณสมบัติ
1,080 x 1,172  พิกเซล -  299.23 KB
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย - 1,066 x 1,224 พิกเซล - 283.48 KB - สาธารณสมบัติ
1,066 x 1,224  พิกเซล -  283.48 KB
แผนที่ - ประเทศเอสโตเนีย - 800 x 544 พิกเซล - 34.49 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
800 x 544  พิกเซล -  34.49 KB