แผนที่ - นิวแคลิโดเนีย

โลก  > โอเชียเนีย > นิวแคลิโดเนีย
แฟ้ม (2,910 x 1,709 พิกเซล,  File Size : 891.92 KB,  File Format : image/png)

291 x 170 พิกเซล |  727 x 427 พิกเซล |  1,455 x 854 พิกเซล |  2,182 x 1,281 พิกเซล |  2,910 x 1,709 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
นิวแคลิโดเนีย หรือ นูแวล-กาเลดอนี ชื่ออื่น ๆ ที่นิยมเรียกได้แก่ "คานากี" (Kanaky) และ "เลอกายู" (Le Caillou) เป็น "อาณานิคมพิเศษ (sui generis collectivity)" (ในทางปฏิบัติ ดินแดนโพ้นทะเล) ของประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วยเกาะหลัก (เกาะกร็องด์แตร์, Grande Terre) และเกาะเล็ก ๆ อื่น ๆ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเมลานีเซียในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงใต้

นิวแคลิโดเนียมีเนื้อที่ 18,575.5 ตารางกิโลเมตร มีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน ประชากรที่สำรวจได้เมื่อพ.ศ. 2547 มีอยู่ 230,789 คน มีรหัสประเทศโดเมนระดับบนสุดในอินเทอร์เน็ต ว่า .nc เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของนิวแคลิโดเนียคือ นูเมอา (Nouméa) หน่วยเงินคือ ฟรังก์ซีเอฟพี

ตั้งแต่พ.ศ. 2529 คณะกรรมการของสหประชาชาติว่าด้วยการยกเลิกอาณานิคม (UN Committee on Decolonization) ได้รวมนิวแคลิโดเนียไว้ในรายชื่อดินแดนที่ไม่ปกครองตนเองของสหประชาชาติ (United Nations list of Non-Self-Governing Territories) ซึ่งนิวแคลิโดเนียจะตัดสินว่าจะยังคงอยู่กับสาธารณรัฐฝรั่งเศสหรือแยกเป็นเอกราชด้วยประชามติ หลังจากปี พ.ศ. 2557

เมืองหลวงนูเมอา เป็นที่ตั้งของสำนักงานเลขาธิการประชาคมแปซิฟิก (Secretariat of the Pacific Community) เดิมคือคณะกรรมาธิการแปซิฟิกใต้ (South Pacific Commission) ซึ่งเป็นองค์กรภูมิภาคนี้
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Peter Fitzgerald)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - นิวแคลิโดเนีย
แผนที่ - นิวแคลิโดเนีย - 2,980 x 2,090 พิกเซล - 1.53 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,980 x 2,090  พิกเซล -  1.53 MB
แผนที่ - นิวแคลิโดเนีย - 2,910 x 1,709 พิกเซล - 891.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,910 x 1,709  พิกเซล -  891.92 KB
แผนที่ - นิวแคลิโดเนีย - 2,800 x 2,200 พิกเซล - 848.58 KB - สาธารณสมบัติ
2,800 x 2,200  พิกเซล -  848.58 KB
แผนที่ - นิวแคลิโดเนีย - 2,399 x 1,842 พิกเซล - 759.35 KB - สาธารณสมบัติ
2,399 x 1,842  พิกเซล -  759.35 KB
แผนที่ - นิวแคลิโดเนีย - 1,017 x 778 พิกเซล - 167.92 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,017 x 778  พิกเซล -  167.92 KB