แผนที่ - ทวีปยุโรป

โลก  > ทวีปยุโรป
แฟ้ม (1,519 x 2,012 พิกเซล,  File Size : 782.33 KB,  File Format : image/pjpeg)

151 x 201 พิกเซล |  379 x 503 พิกเซล |  759 x 1,006 พิกเซล |  1,139 x 1,509 พิกเซล |  1,519 x 2,012 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ทวีปยุโรป มีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ ยุโรปเป็นอนุทวีปที่อยู่ทางด้านตะวันตกของมหาทวีปยูเรเชีย ยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ ด้านตะวันออกติดกับเทือกเขายูรัลและทะเลแคสเปียน

ทวีปยุโรปมีพื้นที่ 10,600,000 ตร.กม. เล็กที่สุดเป็นอันดับสองรองจากทวีปออสเตรเลีย แต่มีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากทวีปเอเชียและทวีปแอฟริกา ปี พ.ศ. 2546 ยุโรปมีประชากรราว 799,566,000 คน หรือประมาณ 1 ใน 8 ของประชากรโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ทวีปยุโรป
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,519 x 2,012 พิกเซล - 782.33 KB - สาธารณสมบัติ
1,519 x 2,012  พิกเซล -  782.33 KB
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,517 x 2,004 พิกเซล - 703.3 KB - สาธารณสมบัติ
1,517 x 2,004  พิกเซล -  703.3 KB
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,475 x 1,200 พิกเซล - 750.05 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  พิกเซล -  750.05 KB
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,475 x 1,200 พิกเซล - 871.02 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,475 x 1,200  พิกเซล -  871.02 KB
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,473 x 1,198 พิกเซล - 1.49 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,473 x 1,198  พิกเซล -  1.49 MB
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,400 x 1,801 พิกเซล - 476.48 KB - สาธารณสมบัติ
1,400 x 1,801  พิกเซล -  476.48 KB
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,400 x 1,197 พิกเซล - 926.4 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,400 x 1,197  พิกเซล -  926.4 KB
แผนที่ - ทวีปยุโรป - 1,360 x 1,245 พิกเซล - 213.36 KB - สาธารณสมบัติ
1,360 x 1,245  พิกเซล -  213.36 KB