แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศคาซัคสถาน
แฟ้ม (1,398 x 1,418 พิกเซล,  File Size : 690.73 KB,  File Format : image/pjpeg)

139 x 141 พิกเซล |  349 x 354 พิกเซล |  699 x 709 พิกเซล |  1,048 x 1,063 พิกเซล |  1,398 x 1,418 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
คาซัคสถาน มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐคาซัคสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางในทวีปเอเชีย และเป็นสาธารณรัฐในอดีตสหภาพโซเวียต มีพรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในเอเชียกลาง ได้แก่ คีร์กีซถาน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน คาซัคสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

คาซัคสถานเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก อย่างไรก็ดี มีพื้นที่กึ่งทะเลทราย (steppe) อยู่มาก จึงมีประชากรเป็นอันดับที่ 57 มีประมาณ 6 คน/ตร.กม.
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน - 3,803 x 2,179 พิกเซล - 6.23 MB - สาธารณสมบัติ
3,803 x 2,179  พิกเซล -  6.23 MB
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน - 3,008 x 1,728 พิกเซล - 1.43 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,728  พิกเซล -  1.43 MB
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน - 2,000 x 1,485 พิกเซล - 1.26 MB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 1,485  พิกเซล -  1.26 MB
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน - 2,000 x 1,500 พิกเซล - 660.31 KB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 1,500  พิกเซล -  660.31 KB
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน - 1,398 x 1,418 พิกเซล - 643.16 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,418  พิกเซล -  643.16 KB
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน - 1,398 x 1,418 พิกเซล - 690.73 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,418  พิกเซล -  690.73 KB
แผนที่ - ประเทศคาซัคสถาน - 1,200 x 686 พิกเซล - 1.39 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 686  พิกเซล -  1.39 MB