แผนที่ - ไมโครนีเซีย (ภูมิภาค)

โลก  > โอเชียเนีย > ไมโครนีเซีย (ภูมิภาค)
แฟ้ม (1,336 x 1,114 พิกเซล,  File Size : 140.27 KB,  File Format : image/jpeg)

133 x 111 พิกเซล |  334 x 278 พิกเซล |  668 x 557 พิกเซล |  1,002 x 835 พิกเซล |  1,336 x 1,114 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ไมโครนีเซีย (ภูมิภาค)
แผนที่ - ไมโครนีเซีย (ภูมิภาค) - 2,399 x 1,162 พิกเซล - 243.94 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,399 x 1,162  พิกเซล -  243.94 KB
แผนที่ - ไมโครนีเซีย (ภูมิภาค) - 2,177 x 1,703 พิกเซล - 731.61 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,177 x 1,703  พิกเซล -  731.61 KB
แผนที่ - ไมโครนีเซีย (ภูมิภาค) - 1,336 x 1,114 พิกเซล - 140.27 KB - สาธารณสมบัติ
1,336 x 1,114  พิกเซล -  140.27 KB