แผนที่ - อเมริกันซามัว

โลก  > โอเชียเนีย > อเมริกันซามัว
แฟ้ม (1,238 x 848 พิกเซล,  File Size : 341.59 KB,  File Format : image/jpeg)

123 x 84 พิกเซล |  309 x 212 พิกเซล |  619 x 424 พิกเซล |  928 x 636 พิกเซล |  1,238 x 848 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อเมริกันซามัว (American Samoa) เป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกา ซามัวและอเมริกันซามัวถูกแบ่งแยกโดยส่วนของประเทศซามัวในปัจจุบันอยู่ในการครอบครองของประเทศเยอรมนี ต่อมาก็ได้ถูกครอบครองโดยประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนของอเมริกันซามัวก็ได้ถูกครอบครองโดยสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบัน
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - อเมริกันซามัว
แผนที่ - อเมริกันซามัว - 3,033 x 1,968 พิกเซล - 320.71 KB - สาธารณสมบัติ
3,033 x 1,968  พิกเซล -  320.71 KB
แผนที่ - อเมริกันซามัว - 2,112 x 1,632 พิกเซล - 47.43 KB - สาธารณสมบัติ
2,112 x 1,632  พิกเซล -  47.43 KB
แผนที่ - อเมริกันซามัว - 2,000 x 559 พิกเซล - 421.47 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.0
2,000 x 559  พิกเซล -  421.47 KB
แผนที่ - อเมริกันซามัว - 1,238 x 848 พิกเซล - 341.59 KB - สาธารณสมบัติ
1,238 x 848  พิกเซล -  341.59 KB