แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน

โลก  > ทวีปแอฟริกา > ประเทศเซาท์ซูดาน
แฟ้ม (1,464 x 1,099 พิกเซล,  File Size : 348.75 KB,  File Format : image/jpeg)

146 x 109 พิกเซล |  366 x 274 พิกเซล |  732 x 549 พิกเซล |  1,098 x 824 พิกเซล |  1,464 x 1,099 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
เซาท์ซูดาน มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออก เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า จูบา ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐอิเควทอเรียลกลางที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ เซาท์ซูดานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทางตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับเอธิโอเปีย ทางใต้ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ทางตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และทางเหนือติดต่อกับซูดาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบึงตมซึ่งเกิดขึ้นจากแม่น้ำไนล์ขาว

หลังจากซูดานได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2499 ได้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายครั้ง ซึ่งมีบางช่วงที่เซาท์ซูดานได้รับสิทธิ์ในการปกครองตนเอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดการลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศซูดานขึ้น ผลปรากฏว่า ชาวเซาท์ซูดานเสียงข้างมากเกือบ 99% เห็นควรแยกตัวเป็นเอกราช และเมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 9 กรกฎาคม เซาท์ซูดานก็กลายเป็นประเทศเอกราชโดยแยกตัวออกจากประเทศซูดาน

เซาท์ซูดานได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งชาติ และยังได้รับการประกาศว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมจะสมัครเป็นสมาชิกในสันนิบาตอาหรับได้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังได้แสดงความสนใจจะเข้าร่วมประชาคมแอฟริกาตะวันออก ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนในหลักการโดยรัฐสมาชิก เคนยาและรวันดา คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวางแผนจะประชุมกันในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่ออภิปรายถึงสมาชิกภาพและการรับรองสาธารณรัฐเซาท์ซูดานอย่างเป็นทางการ ซึ่งในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ลงมติรับรองชาติเกิดใหม่นี้เป็นรัฐสมาชิกลำดับที่ 193 ของสหประชาชาติแล้ว
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ  (Author : The Map Library)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน
แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน - 2,408 x 1,748 พิกเซล - 2.54 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,408 x 1,748  พิกเซล -  2.54 MB
แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน - 2,300 x 1,542 พิกเซล - 585.11 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,300 x 1,542  พิกเซล -  585.11 KB
แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน - 2,255 x 1,709 พิกเซล - 976.27 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,255 x 1,709  พิกเซล -  976.27 KB
แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน - 1,464 x 1,099 พิกเซล - 348.75 KB - สาธารณสมบัติ
1,464 x 1,099  พิกเซล -  348.75 KB
แผนที่ - ประเทศเซาท์ซูดาน - 1,083 x 800 พิกเซล - 616.95 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,083 x 800  พิกเซล -  616.95 KB