แผนที่ - ประเทศอินเดีย

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศอินเดีย
แฟ้ม (3,000 x 3,125 พิกเซล,  File Size : 3.59 MB,  File Format : image/jpeg)

300 x 312 พิกเซล |  750 x 781 พิกเซล |  1,500 x 1,562 พิกเซล |  2,250 x 2,343 พิกเซล |  3,000 x 3,125 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา มีบังกลาเทศล้อมรอบทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และด้วยพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Planemad)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอินเดีย
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 3,840 x 4,500 พิกเซล - 1.54 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,840 x 4,500  พิกเซล -  1.54 MB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 3,000 x 3,125 พิกเซล - 3.59 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,000 x 3,125  พิกเซล -  3.59 MB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 2,600 x 2,573 พิกเซล - 2.16 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,600 x 2,573  พิกเซล -  2.16 MB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 1,639 x 1,852 พิกเซล - 972.5 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,639 x 1,852  พิกเซล -  972.5 KB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 1,639 x 1,852 พิกเซล - 1.79 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,639 x 1,852  พิกเซล -  1.79 MB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 1,519 x 1,773 พิกเซล - 352.94 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,519 x 1,773  พิกเซล -  352.94 KB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 1,500 x 1,615 พิกเซล - 1.95 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,500 x 1,615  พิกเซล -  1.95 MB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 1,398 x 1,695 พิกเซล - 679.51 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,695  พิกเซล -  679.51 KB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 1,398 x 1,695 พิกเซล - 738.5 KB - สาธารณสมบัติ
1,398 x 1,695  พิกเซล -  738.5 KB
แผนที่ - ประเทศอินเดีย - 1,251 x 1,461 พิกเซล - 391.91 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,251 x 1,461  พิกเซล -  391.91 KB