แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น

โลก  > ทวีปเอเชีย > ประเทศญี่ปุ่น
แฟ้ม (753 x 1,024 พิกเซล,  File Size : 267.41 KB,  File Format : image/png)

75 x 102 พิกเซล |  188 x 256 พิกเซล |  376 x 512 พิกเซล |  564 x 768 พิกเซล |  753 x 1,024 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
ญี่ปุ่น มีชื่อทางการคือประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับคาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ส่วนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศรัสเซีย มีทะเลโอค็อตสค์ เป็นเส้นแบ่งแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลว่าถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์ จึงทำให้บางครั้งถูกเรียกว่าดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กว่า 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมู่เกาะญี่ปุ่นประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ ตามลำดับ เกาะของญี่ปุ่นส่วนมากจะเป็นหมู่เกาะภูเขา ซึ่งในนั้นมีจำนวนหนึ่งเป็นภูเขาไฟ เช่นภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต้น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือประมาณ 128 ล้านคน เมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ้ารวมบริเวณปริมณฑลเข้าไปด้วยแล้วจะกลายเป็นเขตเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีประชากรอยู่อาศัยมากกว่า 30 ล้านคน

สันนิษฐานว่ามนุษย์มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแต่ยุคหินเก่า การกล่าวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของราชสำนักจีนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลจากจีนในหลายด้าน เช่นภาษา การปกครองและวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง จึงทำให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษต่อมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและนำมาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจากแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช้รัฐธรรมนูญใหม่ใน พ.ศ. 2490

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสามของโลกในปี พ.ศ. 2553 ญี่ปุ่นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของต่างประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดี
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น - 2,430 x 3,000 พิกเซล - 1.13 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,430 x 3,000  พิกเซล -  1.13 MB
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น - 1,800 x 1,400 พิกเซล - 1.41 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,800 x 1,400  พิกเซล -  1.41 MB
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น - 1,638 x 2,092 พิกเซล - 1.04 MB - สาธารณสมบัติ
1,638 x 2,092  พิกเซล -  1.04 MB
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น - 1,557 x 1,419 พิกเซล - 949.07 KB - สาธารณสมบัติ
1,557 x 1,419  พิกเซล -  949.07 KB
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น - 1,082 x 1,292 พิกเซล - 228.36 KB - สาธารณสมบัติ
1,082 x 1,292  พิกเซล -  228.36 KB
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น - 1,080 x 1,312 พิกเซล - 225.61 KB - สาธารณสมบัติ
1,080 x 1,312  พิกเซล -  225.61 KB
แผนที่ - ประเทศญี่ปุ่น - 753 x 1,024 พิกเซล - 267.41 KB - สาธารณสมบัติ
753 x 1,024  พิกเซล -  267.41 KB