แผนที่ - สหราชอาณาจักร

โลก  > ทวีปยุโรป > สหราชอาณาจักร
แฟ้ม (1,348 x 2,083 พิกเซล,  File Size : 831.41 KB,  File Format : image/jpeg)

134 x 208 พิกเซล |  337 x 520 พิกเซล |  674 x 1,041 พิกเซล |  1,011 x 1,562 พิกเซล |  1,348 x 2,083 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ หรือโดยทั่วไปรู้จักกันว่า สหราชอาณาจักร และ บริเตน (Britain) เป็นรัฐเอกราชตั้งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรปภาคพื้นทวีป ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะบริเตนใหญ่ ส่วนตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไอร์แลนด์ และเกาะที่เล็กกว่าจำนวนมาก ไอร์แลนด์เหนือเป็นเพียงส่วนเดียวของสหราชอาณาจักรที่มีพรมแดนทางบกติดต่อกับรัฐอื่น คือ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ นอกเหนือจากนี้แล้ว สหราชอาณาจักรล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกและเหนือ ทะเลเหนือทางทิศตะวันออก ช่องแคบอังกฤษทางทิศใต้ และทะเลไอร์แลนด์ทางทิศตะวันตก

รูปแบบการปกครองเป็นแบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญโดยมีระบบรัฐสภา เมืองหลวง คือ กรุงลอนดอน ประกอบด้วยสี่ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ สามประเทศหลังนี้ได้รับการถ่ายโอนการบริหาร โดยมีอำนาจแตกต่างกัน ตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศนั้น ๆ คือ เอดินบะระ คาร์ดิฟฟ์และเบลฟาสต์ตามลำดับ ส่วนเกิร์นซีย์ เจอร์ซีย์และเกาะแมนเป็นบริติชคราวน์ดีเพนเดนซี และมิใช่ส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักรมีดินแดนโพ้นทะเล 14 แห่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของจักรวรรดิอังกฤษ ซึ่งขณะที่รุ่งเรืองที่สุดในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้น ครอบคลุมพื้นดินของโลกเกือบหนึ่งในสี่ และเป็นจักรวรรดิใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ อิทธิพลของอังกฤษยังสามารถพบเห็นได้จากความแพร่หลายของภาษา วัฒนธรรมและระบบกฎหมายในอดีตอาณานิคมหลายแห่ง

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 17 ของโลก ตามค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด และเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตามความเท่าเทียมของอำนาจซื้อ สหราชอาณาจักรเป็นประเทศอุตสาหกรรมประเทศแรกในโลก และเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 และต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 สหราชอาณาจักรยังถูกกล่าวขานว่าเป็นมหาอำนาจและยังมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทหาร วิทยาศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศค่อนข้างมากอยู่ สหราชอาณาจักรได้รับรองว่าเป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร์และมีรายจ่ายทางทหารมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก

สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินับแต่สมัยประชุมแรกใน พ.ศ. 2489 และยังเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และองค์การก่อนหน้า คือ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปตั้งแต่ พ.ศ. 2516 นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังเป็นสมาชิกเครือจักรภพแห่งชาติ สภายุโรป จี7 จี8 จี20 นาโต องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และองค์การการค้าโลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Alexrk2)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - สหราชอาณาจักร
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 3,400 x 4,400 พิกเซล - 3.02 MB - สาธารณสมบัติ
3,400 x 4,400  พิกเซล -  3.02 MB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 3,113 x 4,264 พิกเซล - 2.25 MB - สาธารณสมบัติ
3,113 x 4,264  พิกเซล -  2.25 MB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 2,806 x 4,179 พิกเซล - 1.82 MB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,806 x 4,179  พิกเซล -  1.82 MB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 2,000 x 2,464 พิกเซล - 1.51 MB - สาธารณสมบัติ
2,000 x 2,464  พิกเซล -  1.51 MB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 1,973 x 3,023 พิกเซล - 1.72 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,973 x 3,023  พิกเซล -  1.72 MB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 1,750 x 2,545 พิกเซล - 2.7 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,750 x 2,545  พิกเซล -  2.7 MB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 1,348 x 2,083 พิกเซล - 831.41 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,348 x 2,083  พิกเซล -  831.41 KB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 1,044 x 1,228 พิกเซล - 228.49 KB - สาธารณสมบัติ
1,044 x 1,228  พิกเซล -  228.49 KB
แผนที่ - สหราชอาณาจักร - 1,032 x 1,216 พิกเซล - 267.06 KB - สาธารณสมบัติ
1,032 x 1,216  พิกเซล -  267.06 KB