Harita - Türkiye

World  > Avrupa > Türkiye
Dosya (1,826 x 1,311 Piksel,  File Size : 732.38 KB,  File Format : image/pjpeg)

182 x 131 Piksel |  456 x 327 Piksel |  913 x 655 Piksel |  1,369 x 983 Piksel |  1,826 x 1,311 Piksel

Harita - Enformasyon
Türkiye veya resmi adıyla Türkiye Cumhuriyeti , başkenti Ankara olan ve Avrupa ile Asya kıtalarının her ikisinde de toprağı bulunan ülkedir. Ülke topraklarının bir bölümü Anadolu Yarımadası'nda, bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları; batıda Yunanistan ve Bulgaristan, doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti) ve İran, güneyde ise Irak ve Suriye'dir.

Türkiye, günümüzde bağımsız yedi Türk devletinden biridir. Devletin resmî dini İslâm kabul edilmişken, 1924 Anayasası ile bu ibare anayasadan kaldırılmıştır. Ülkenin resmî dili Türkçedir. Ülkedeki en yaygın din ise İslâm'dır.

Oğuzlar, bugün Türkiye (Halk Latincesi'nde "Türklerin Yurdu" anlamına gelen Turchia sözcüğünden türemiştir) olarak bilinen alana 11. yüzyılda göç etmeye başlamıştır. Göç, Selçukluların Bizanslılar karşısında elde ettikleri Malazgirt Zaferi'yle hızlanmıştır. Birçok küçük beylik ve Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu'yu Moğol İstilasına kadar yönetmiş ve 13. yüzyılda Osmanlı Beyliği Anadolu'yu birleştirerek Doğu Avrupa, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika'yı yöneten bir devlet hâline gelmiştir. I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından çöken Osmanlı Devlet'nin birçok bölgesi İtilaf Devletleri'nce işgal edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki genç bir subay kadrosunun örgütlediği başarılı direnişin ardından 1923 yılında nihayet ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Türkiye, kadim ekinsel mirasıyla demokratik, lâik, merkeziyetçi ve anayasal bir cumhuriyettir. Türkiye, Avrupa Konseyi'ne, NATO'ya, OECD'ye, AGİT'e ve G-20'ye üye olarak Batı Dünyasıyla bütünleşmiştir. 1963 yılından beri Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun imtiyazlı ortağı ve 1995 yılından beri 'nin üyesi olan Türkiye, 2005 yılında Avrupa Birliği ile tam üyelik görüşmelerine başlamıştır. Türkiye aynı zamanda Türk Konseyi, KEİ, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Örgütü gibi örgütlere üye olarak ABD ve Avrupa Birliğinin yanı sıra Balkanlar, Kafkasya, Orta ve Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile yakın siyasi, ekonomik, ve kültürel ilişkiler geliştirmiştir.

Avrupa ve Asya kıtaları arasındaki geçiş yolları üzerindeki konumu Türkiye'ye anlamlı bir güç ve önem kazandırmaktadır. Türkiye, siyaset bilimciler ve ekonomistlere göre stratejik konumu, büyük ekonomisi ve askeri kabiliyetiyle bir bölgesel güçtür.
Harita - Telif hakkı
Kamu malı
Facebook
Harita - Türkiye
Harita - Türkiye - 3,008 x 1,500 Piksel - 1.43 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
3,008 x 1,500  Piksel -  1.43 MB
Harita - Türkiye - 2,438 x 1,167 Piksel - 280.88 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
2,438 x 1,167  Piksel -  280.88 KB
Harita - Türkiye - 1,826 x 1,311 Piksel - 732.38 KB - Kamu malı
1,826 x 1,311  Piksel -  732.38 KB
Harita - Türkiye - 1,826 x 1,311 Piksel - 806.17 KB - Kamu malı
1,826 x 1,311  Piksel -  806.17 KB
Harita - Türkiye - 1,826 x 1,309 Piksel - 457.16 KB - Kamu malı
1,826 x 1,309  Piksel -  457.16 KB
Harita - Türkiye - 1,579 x 677 Piksel - 232.33 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,579 x 677  Piksel -  232.33 KB
Harita - Türkiye - 1,579 x 677 Piksel - 749.46 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,579 x 677  Piksel -  749.46 KB
Harita - Türkiye - 1,400 x 752 Piksel - 562.49 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,400 x 752  Piksel -  562.49 KB
Harita - Türkiye - 1,300 x 865 Piksel - 243.77 KB - Kamu malı
1,300 x 865  Piksel -  243.77 KB
Harita - Türkiye - 1,000 x 571 Piksel - 674.56 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,000 x 571  Piksel -  674.56 KB