Bản đồ (Phạm vi công cộng) - Thế giới

Thế giới
Map
OpenStreetMap (viết tắt OSM; có nghĩa "bản đồ đường sá mở") là một dịch vụ bản đồ thế giới trực tuyến có nội dung mở. OpenStreetMap nhằm mục đích cung cấp dữ liệu địa lý do nhiều người cùng cộng tác với nhau trên hệ thống wiki. Nó thường được gọi "Wikipedia của bản đồ". Dự án OpenStreetMap được sáng lập năm 2004, chủ yếu để cạnh tranh với các công ty và cơ quan chính phủ cung cấp dữ liệu địa lý theo các điều khoản sử dụng được coi là quá chặt chẽ.

Vào tháng 3 năm 2012, cơ sở dữ liệu chứa thông tin do hơn 170.000 người dùng đóng góp. Để tránh vấn đề quyền tác giả, dự án sử dụng phương pháp vận hành phòng sạch (clean room). Những người đóng góp vẽ theo hình từ không trung hoặc đóng góp dữ liệu từ máy thu GPS, các cơ sở dữ liệu khác có phép sử dụng, hoặc kiến thức địa phương. Quỹ OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận tại Anh, quản lý máy chủ, tổ chức hội nghị hàng năm, và quan hệ với báo chí.
Bản đồ - Thế giới - 7,874 x 5,605  - 4.63 MB - Quyền tác giả : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605   -  4.63 MB
Bản đồ - Thế giới - 5,545 x 3,007  - 2.8 MB - Phạm vi công cộng
5,545 x 3,007   -  2.8 MB
Bản đồ - Thế giới - 5,511 x 3,002  - 2.16 MB - Phạm vi công cộng
5,511 x 3,002   -  2.16 MB