Bản đồ - Algérie

Thế giới  > Châu Phi > Algérie
Tập tin (1,574 x 1,507 Pixel,  Kích thước tập tin : 2.96 MB,  File Format : image/png)

157 x 150 Pixel |  393 x 376 Pixel |  787 x 753 Pixel |  1,180 x 1,130 Pixel |  1,574 x 1,507 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Algérie (tiếng Ả Rập: الجزائر Bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế , tiếng Berber (Tamazight): Lz̦ayer , phiên âm tiếng Việt: "An-giê-ri", phiên âm Hán-Việt: "A Nhĩ Cập Lợi Á"), tên chính thức Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Algérie, là một nước tại Bắc Phi, và là nước lớn nhất trên lục địa Châu Phi (Sudan lớn hơn nhưng chia làm 2 nước Sudan và Nam Sudan). Nước này có chung biên giới với Tunisia ở phía đông bắc, Libya ở phía đông, Niger phía đông nam, Mali và Mauritanie phía tây nam, và Maroc cũng như một vài kilômét lãnh thổ phụ thuộc, Tây Sahara, ở phía tây. Theo hiến pháp, nước này được xác định là một quốc gia Hồi giáo, Ả Rập và Amazigh (Berber). Tên gọi "Algérie" xuất phát từ tên thành phố Algiers, và chính thức từ al-jazā’ir trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là "hòn đảo", để chỉ bốn hòn đảo nằm ngoài khơi thành phố này trước khi chúng trở thành một phần lục địa năm 1525. Nhưng có lẽ chính xác nhất từ "Algiers" xuất phát từ Ziriya Bani Mazghana (được các nhà địa lý thời trung cổ như al-Idrisi và Yaqut al-Hamawi sử dụng) để chỉ người sáng lập ra nó vua Ziri Amazigh (thành phố của Ziri Amazigh), người thành lập thành phố Algiers thời trung cổ. Không may thay, để dấu nguồn gốc Amazigh của cái tên Algérie đi ngược lại với chính sách quốc gia Ả Rập của các chính phủ Algérie, nguồn gốc Amazigh này không được công nhận.
Bản đồ - Quyền tác giả
Phạm vi công cộng  (Author : Sadalmelik)
Facebook
Bản đồ - Algérie
Bản đồ - Algérie - 2,478 x 2,177 Pixel - 3.51 MB - Phạm vi công cộng
2,478 x 2,177  Pixel -  3.51 MB
Bản đồ - Algérie - 1,959 x 2,000 Pixel - 1.13 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,959 x 2,000  Pixel -  1.13 MB
Bản đồ - Algérie - 1,574 x 1,507 Pixel - 2.96 MB - Phạm vi công cộng
1,574 x 1,507  Pixel -  2.96 MB
Bản đồ - Algérie - 1,408 x 1,716 Pixel - 508.94 KB - Phạm vi công cộng
1,408 x 1,716  Pixel -  508.94 KB
Bản đồ - Algérie - 1,408 x 1,716 Pixel - 567.6 KB - Phạm vi công cộng
1,408 x 1,716  Pixel -  567.6 KB
Bản đồ - Algérie - 1,408 x 1,715 Pixel - 305.09 KB - Phạm vi công cộng
1,408 x 1,715  Pixel -  305.09 KB
Bản đồ - Algérie - 1,287 x 1,279 Pixel - 204.9 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,287 x 1,279  Pixel -  204.9 KB
Bản đồ - Algérie - 996 x 1,180 Pixel - 190.03 KB - Phạm vi công cộng
996 x 1,180  Pixel -  190.03 KB