Bản đồ - Madagascar

Thế giới  > Châu Phi > Madagascar
Tập tin (1,085 x 1,907 Pixel,  Kích thước tập tin : 1.33 MB,  File Format : image/pjpeg)

108 x 190 Pixel |  271 x 476 Pixel |  542 x 953 Pixel |  813 x 1,430 Pixel |  1,085 x 1,907 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Madagascar (phiên âm tiếng Việt: Ma-đa-gát-xca hoặc Ma-đa-ga-xca), tên đầy đủ là Cộng hòa Madagascar (tiếng Madagascar: Repoblikan'i Madagasikara; tiếng Pháp: Republique de Madagascar) là một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương ngoài khơi phía đông châu Phi. Trong tiếng Việt, Madagascar còn được gọi là Mã Đảo.
Bản đồ - Quyền tác giả
Phạm vi công cộng  (Author : ELEKHH)
Facebook
Bản đồ - Madagascar
Bản đồ - Madagascar - 2,513 x 3,547 Pixel - 3.47 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,513 x 3,547  Pixel -  3.47 MB
Bản đồ - Madagascar - 1,397 x 1,694 Pixel - 412.63 KB - Phạm vi công cộng
1,397 x 1,694  Pixel -  412.63 KB
Bản đồ - Madagascar - 1,397 x 1,694 Pixel - 458.59 KB - Phạm vi công cộng
1,397 x 1,694  Pixel -  458.59 KB
Bản đồ - Madagascar - 1,085 x 1,907 Pixel - 1.33 MB - Phạm vi công cộng
1,085 x 1,907  Pixel -  1.33 MB
Bản đồ - Madagascar - 1,004 x 945 Pixel - 373.71 KB - Phạm vi công cộng
1,004 x 945  Pixel -  373.71 KB
Bản đồ - Madagascar - 1,000 x 1,817 Pixel - 804.58 KB - Phạm vi công cộng
1,000 x 1,817  Pixel -  804.58 KB
Bản đồ - Madagascar - 803 x 1,458 Pixel - 364.92 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
803 x 1,458  Pixel -  364.92 KB