Bản đồ - Israel

Thế giới  > Châu Á > Israel
Tập tin (614 x 1,141 Pixel,  Kích thước tập tin : 178.86 KB,  File Format : image/jpeg)

61 x 114 Pixel |  153 x 285 Pixel |  307 x 570 Pixel |  460 x 855 Pixel |  614 x 1,141 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Israel (phiên âm: Ixraen; cũng được gọi là Nhà nước Do Thái) là một quốc gia theo chế độ cộng hòa ở vùng Trung Đông bên cạnh Địa Trung Hải. Tên "Israel" có nghĩa là "đã được Thiên Chúa sửa", nhưng do phiên âm sai nên đã thành ra "đã đấu với Thiên Chúa", và tên đó bắt nguồn từ đoạn Sáng thế ký 32:28 của Kinh Thánh, trong đó Jacob được đổi tên là Israel sau khi đấu với một người tấn công thần bí vô danh. Tên Israel trong tiếng Do Thái là (không có niqqud:מדינת ישראל; chuyển tự: Medinat Yisra'el), và trong tiếng Ả Rập là دَوْلَةْ إِسْرَائِيل (chuyển tự: Dawlat Israil).
Bản đồ - Quyền tác giả
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Author : Eric Gaba)
Facebook
Bản đồ - Israel
Bản đồ - Israel - 2,299 x 2,953 Pixel - 1.32 MB - Phạm vi công cộng
2,299 x 2,953  Pixel -  1.32 MB
Bản đồ - Israel - 2,145 x 4,107 Pixel - 1.66 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,145 x 4,107  Pixel -  1.66 MB
Bản đồ - Israel - 1,308 x 1,708 Pixel - 442.69 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,308 x 1,708  Pixel -  442.69 KB
Bản đồ - Israel - 1,235 x 2,055 Pixel - 393.33 KB - Phạm vi công cộng
1,235 x 2,055  Pixel -  393.33 KB
Bản đồ - Israel - 1,030 x 1,282 Pixel - 267.4 KB - Phạm vi công cộng
1,030 x 1,282  Pixel -  267.4 KB
Bản đồ - Israel - 1,020 x 1,278 Pixel - 225.51 KB - Phạm vi công cộng
1,020 x 1,278  Pixel -  225.51 KB
Bản đồ - Israel - 614 x 1,141 Pixel - 178.86 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
614 x 1,141  Pixel -  178.86 KB
Bản đồ - Israel - 614 x 1,141 Pixel - 90.34 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
614 x 1,141  Pixel -  90.34 KB
Bản đồ - Israel - 483 x 1,022 Pixel - 285.67 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
483 x 1,022  Pixel -  285.67 KB