Mapa - Svět

Svět
Soubor (2,000 x 1,027 Pixel,  File Size : 212.58 KB,  Formát souboru : image/pjpeg)

200 x 102 Pixel |  500 x 256 Pixel |  1,000 x 513 Pixel |  1,500 x 770 Pixel |  2,000 x 1,027 Pixel

Mapa - Informace
Pojem svět označuje celek věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné skrze smysly, zkušenosti a rozum. Nejběžnější význam slova odkazuje na planetu Zemi, její obyvatele a její životní prostředí. V širším slova smyslu se slovo vztahuje na vesmír jako celek.

(Nějaký) svět (ve smyslu „prostředí“, „životní prostředí“) je prostor, kde se nachází osoba nebo věc, o které se hovoří, a vše, co tento prostor obsahuje. Například: něčí svět (něčí domov nebo svět něčí mysli), svět práce, svět vědy atd. V tomto (subjektivním) smyslu je možno říci, že nežijeme všichni ve stejném světě.

Svět je též důležitý filosofický pojem. V současném filosofickém myšlení se svět nejčastěji chápe jako to, čehož smyslem je být místem k životu. Často se mluví o bytí ve světě (např. Martin Heidegger).

V náboženském myšlení je často zastoupena víra v jiné světy. Častá je zde snaha o únik z tohoto světa (míněn v podstatě svět, ke kterému přistupujeme skrz fyzické smysly), považovaného za svět klamu (např. indický pojem mája či řecké doxa) či duchovního úpadku (různé perské věrouky např. zoroastrizmus).
Mapa - Autorské právo
Autorské právo : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
Facebook
Mapa - Svět
Mapa - Svět - 7,874 x 5,605 Pixel - 4.63 MB - Autorské právo : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605  Pixel -  4.63 MB
Mapa - Svět - 5,545 x 3,007 Pixel - 2.8 MB - Volné dílo
5,545 x 3,007  Pixel -  2.8 MB
Mapa - Svět - 5,511 x 3,002 Pixel - 2.16 MB - Volné dílo
5,511 x 3,002  Pixel -  2.16 MB
Mapa - Svět - 5,509 x 2,973 Pixel - 2.61 MB - Volné dílo
5,509 x 2,973  Pixel -  2.61 MB
Mapa - Svět - 5,400 x 2,700 Pixel - 1.56 MB - Creative Commons CC0 1.0
5,400 x 2,700  Pixel -  1.56 MB
Mapa - Svět - 4,800 x 2,400 Pixel - 4.03 MB - Volné dílo
4,800 x 2,400  Pixel -  4.03 MB
Mapa - Svět - 4,014 x 2,141 Pixel - 1.46 MB - Volné dílo
4,014 x 2,141  Pixel -  1.46 MB
Mapa - Svět - 2,058 x 1,262 Pixel - 733.17 KB - Autorské právo : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,262  Pixel -  733.17 KB
Mapa - Svět - 2,058 x 1,746 Pixel - 1.01 MB - Autorské právo : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,746  Pixel -  1.01 MB
Mapa - Svět - 2,000 x 1,027 Pixel - 212.58 KB - Autorské právo : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 1,027  Pixel -  212.58 KB
Mapa - Svět - 1,670 x 800 Pixel - 492.21 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,670 x 800  Pixel -  492.21 KB