Žemėlapis - Pasaulis

Pasaulis
Rinkmena (5,400 x 2,700 Pixel,  File Size : 1.56 MB,  File Format : image/jpeg)

540 x 270 Pixel |  1,350 x 675 Pixel |  2,700 x 1,350 Pixel |  4,050 x 2,025 Pixel |  5,400 x 2,700 Pixel

Žemėlapis - Informacija
Pasaulis, siaurąja prasme – Žemės planeta žvelgiant antropocentriniu požiūriu. Tai yra, pasaulis apibrėžia visą žmoniją, jos istoriją, pasiekimus, žinias, kultūrą. Tuo tarpu žodis „Žemė“ vartojamas kalbant apie fizinį, astronominį kūną, kuriame gyvena žmonės.

Žodžiu „pasaulinis“ įvardinami tokie reiškiniai, kurie paliečia didelę dalį ar visą žmoniją, pavyzdžiui, pasaulinis karas. Žmonijos istorijoje pasaulio suvokimas kito, tą įrodo ir tokių terminų kaip Senasis pasaulis (Eurazija, Afrika) bei Naujasis pasaulis (Amerika) naudojimas. Senajame pasaulyje buvo tikima, kad už žinomų teritorijų ribų esąs pasaulio kraštas. Tik po didžiųjų geografinių atradimų buvo suvokta pasaulio erdvė, sujungti viena nuo kitos atskirtų tautų suvokti pasauliai.

Platesne prasme pasauliu gali būti įvardinta visa žmonijos žinoma erdvė, kosmosas.
Žemėlapis - Autorių teisės
Creative Commons CC0 1.0  (Author : Ktrinko)
Facebook
Žemėlapis - Pasaulis
Žemėlapis - Pasaulis - 7,874 x 5,605 Pixel - 4.63 MB - Autorių teisės : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605  Pixel -  4.63 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 5,545 x 3,007 Pixel - 2.8 MB - Viešo naudojimo režimas
5,545 x 3,007  Pixel -  2.8 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 5,511 x 3,002 Pixel - 2.16 MB - Viešo naudojimo režimas
5,511 x 3,002  Pixel -  2.16 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 5,509 x 2,973 Pixel - 2.61 MB - Viešo naudojimo režimas
5,509 x 2,973  Pixel -  2.61 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 5,400 x 2,700 Pixel - 1.56 MB - Creative Commons CC0 1.0
5,400 x 2,700  Pixel -  1.56 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 4,800 x 2,400 Pixel - 4.03 MB - Viešo naudojimo režimas
4,800 x 2,400  Pixel -  4.03 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 4,014 x 2,141 Pixel - 1.46 MB - Viešo naudojimo režimas
4,014 x 2,141  Pixel -  1.46 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 2,058 x 1,262 Pixel - 733.17 KB - Autorių teisės : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,262  Pixel -  733.17 KB
Žemėlapis - Pasaulis - 2,058 x 1,746 Pixel - 1.01 MB - Autorių teisės : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,746  Pixel -  1.01 MB
Žemėlapis - Pasaulis - 2,000 x 1,027 Pixel - 212.58 KB - Autorių teisės : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 1,027  Pixel -  212.58 KB
Žemėlapis - Pasaulis - 1,670 x 800 Pixel - 492.21 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.5
1,670 x 800  Pixel -  492.21 KB