Mapa - Slovensko

Svet (všetko)  > Európa > Slovensko
Súbor (informatika) (1,032 x 533 Obrazový prvok,  File Size : 91.36 KB,  Formát súboru : image/png)

103 x 53 Obrazový prvok |  258 x 133 Obrazový prvok |  516 x 266 Obrazový prvok |  774 x 399 Obrazový prvok |  1,032 x 533 Obrazový prvok

Mapa - Informácia
Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu a žije tu približne 5,43 milióna obyvateľov. Hraničí s Českom , Rakúskom , Poľskom , Ukrajinou a Maďarskom . Hlavným a najľudnatejším mestom je Bratislava.

Prvý štátny útvar Slovanov na území dnešného Slovenska bola Samova ríša (7. storočie), neskôr Nitrianske kniežatstvo (začiatok 9. storočia), ktorého spojením s Moravským kniežatstvom vznikla v roku 833 Veľká Morava. Od polovice 10. do konca 11. storočia sa územie Slovenska postupne začlenilo do Uhorska, ktoré sa v roku 1526 stalo súčasťou Rakúskej monarchie (Habsburskej monarchie), od roku 1867 nazývanej Rakúsko-Uhorsko. Po rozpade Rakúsko-Uhorska v roku 1918 bolo Slovensko súčasťou Česko-Slovenska až do roku 1993 (okrem obdobia samostatnosti počas prvej Slovenskej republiky). 1. januára 1993 vznikla rozdelením tohto štátneho útvaru samostatná Slovenská republika.

Slovenská republika je parlamentnou demokraciou, štátnym jazykom je slovenčina. Od 1. mája 2004 je Slovensko členom Európskej únie, od 21. decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Od 1. januára 2009 je 16. členom Európskej menovej únie – Eurozóny a oficiálnou menou sa stalo euro, ktoré vystriedalo slovenskú korunu.
Mapa - Autorské právo
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Autor : NordNordWest)
Facebook
Mapa - Slovensko
Mapa - Slovensko - 3,038 x 2,258 Obrazový prvok - 2.32 MB - Public domain
3,038 x 2,258  Obrazový prvok -  2.32 MB
Mapa - Slovensko - 2,500 x 1,453 Obrazový prvok - 973.1 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
2,500 x 1,453  Obrazový prvok -  973.1 KB
Mapa - Slovensko - 1,753 x 874 Obrazový prvok - 357.08 KB - Public domain
1,753 x 874  Obrazový prvok -  357.08 KB
Mapa - Slovensko - 1,315 x 1,336 Obrazový prvok - 453.51 KB - Public domain
1,315 x 1,336  Obrazový prvok -  453.51 KB
Mapa - Slovensko - 1,170 x 630 Obrazový prvok - 2.12 MB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,170 x 630  Obrazový prvok -  2.12 MB
Mapa - Slovensko - 1,032 x 533 Obrazový prvok - 91.36 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,032 x 533  Obrazový prvok -  91.36 KB
Mapa - Slovensko - 1,012 x 1,031 Obrazový prvok - 310.72 KB - Public domain
1,012 x 1,031  Obrazový prvok -  310.72 KB