Карта - Свет

Свет
Datoteka (5,511 x 3,002 Пиксел,  File Size : 2.16 MB,  File Format : image/pjpeg)

551 x 300 Пиксел |  1,377 x 750 Пиксел |  2,755 x 1,501 Пиксел |  4,133 x 2,251 Пиксел |  5,511 x 3,002 Пиксел

Карта - Информација
Свет је уобичајено име за целу људску цивилизацију, посебно људско искуство, историју или људско стање уопште, широм света, нпр. значи било где на Земљи или оно што се односи на било које место на Земљи.

У филозофском контексту појам може да се односи на:

целокупни физички универзум, или
онтолошки свет (види обелодањивање света).

У теолошком контексту, свет се обично односи на материјалну или нечисту сферу, насупрот небеском, духовном, узвишеном или светом. „Крај света“ се односи на сценарије краја људске историје, често у религијским контекстима.

Светска историја често се схвата као распон главних геополитичких дешавања у периоду од око 5 миленијума, од прве цивилизације до садашњице.

Светска популација је збир свих људских популација у било ком времену; слично томе, светска економија представља збир свих економија свих друштава (свих земаља), посебно у контексту глобализације. Термини као што су светско првенство, светски бруто производ, светске заставе и сл. такође се односе збир или комбинацију свих суверених држава данашњег дана.

У терминима као што су светска религија, светски језик, светска влада и светски рат, реч свет сугерише интернационално или интерконтинентални опсег и не мора нужно да подразумева учешће целог света.

У терминима као што су карта света и светска клима, реч свет се користи у смислу одвојеном од људске културе или цивилизације, односећи се на пленету земљу физички.
Карта - Autorsko pravo
Јавно власништво
Фејсбук
Карта - Свет
Карта - Свет - 7,874 x 5,605 Пиксел - 4.63 MB - Autorsko pravo : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605  Пиксел -  4.63 MB
Карта - Свет - 5,545 x 3,007 Пиксел - 2.8 MB - Јавно власништво
5,545 x 3,007  Пиксел -  2.8 MB
Карта - Свет - 5,511 x 3,002 Пиксел - 2.16 MB - Јавно власништво
5,511 x 3,002  Пиксел -  2.16 MB
Карта - Свет - 5,509 x 2,973 Пиксел - 2.61 MB - Јавно власништво
5,509 x 2,973  Пиксел -  2.61 MB
Карта - Свет - 5,400 x 2,700 Пиксел - 1.56 MB - Кријејтив комонс CC0 1.0
5,400 x 2,700  Пиксел -  1.56 MB
Карта - Свет - 4,800 x 2,400 Пиксел - 4.03 MB - Јавно власништво
4,800 x 2,400  Пиксел -  4.03 MB
Карта - Свет - 4,014 x 2,141 Пиксел - 1.46 MB - Јавно власништво
4,014 x 2,141  Пиксел -  1.46 MB
Карта - Свет - 2,058 x 1,262 Пиксел - 733.17 KB - Autorsko pravo : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,262  Пиксел -  733.17 KB
Карта - Свет - 2,058 x 1,746 Пиксел - 1.01 MB - Autorsko pravo : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,746  Пиксел -  1.01 MB
Карта - Свет - 2,000 x 1,027 Пиксел - 212.58 KB - Autorsko pravo : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 1,027  Пиксел -  212.58 KB
Карта - Свет - 1,670 x 800 Пиксел - 492.21 KB - Кријејтив комонс CC BY-SA 2.5
1,670 x 800  Пиксел -  492.21 KB