แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์

โลก  > โอเชียเนีย > ประเทศนิวซีแลนด์
แฟ้ม (3,120 x 2,462 พิกเซล,  File Size : 2.28 MB,  File Format : image/png)

312 x 246 พิกเซล |  780 x 615 พิกเซล |  1,560 x 1,231 พิกเซล |  2,340 x 1,846 พิกเซล |  3,120 x 2,462 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
นิวซีแลนด์ (; มาวรี: Aotearoa หมายถึง "ดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาว" หรือ Niu Tirenio ซึ่งเป็นการทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ) เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ รวมถึงเกาะเล็ก ๆ จำนวนหนึ่ง ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้ - นิวซีแลนด์มีเมืองหลวงชื่อเวลลิงตัน

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ห่างไกลจากประเทศอื่น ๆ มากที่สุด ประเทศที่อยู่ใกล้ที่สุดคือประเทศออสเตรเลีย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะใหญ่ 2,000 กิโลเมตร โดยที่มี ทะเลแทสมันกั้นกลาง ดินแดนเดียวที่อยู่ทางใต้คือทวีปแอนตาร์กติกา และทางเหนือคือนิวแคลิโดเนีย ฟิจิ และตองกา

นิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยสนธิสัญญาไวทังกิ (Treaty of Waitangi) เมื่อปี พ.ศ. 2383 ซึ่งได้สัญญาไว้ว่าจะให้สิทธิในการเป็นผู้นำชนเผ่าอย่างเต็มรูปแบบ "complete chieftainship" (tino rangatiratanga) แก่ชาวมาวรีพื้นเมืองของนิวซีแลนด์ ในปัจจุบันความหมายที่แน่นอนของสนธิสัญญานี้ยังคงเป็นข้อพิพาท และยังคงเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกและความไม่พอใจกันอยู่เนื่องจากมีการแปลสนธิสัญญาทั้งสองฉบับไม่ตรงกัน โดยในฉบับภาษาอังกฤษมีใจความว่าสหราชอาณาจักรจะปกครองประเทศและประชาชนของประเทศ ในขณะที่ในฉบับภาษามาวรีมีใจความว่าสหราชอาณาจักรจะเป็นฝ่ายสนับสนุนการปกครองของผู้นำที่ชาวมาวรีพึงใจให้ปกครอง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2383 นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นประเทศอิสระที่มีรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตย (Constitutional Monarchy) และอยู่ภายใต้สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นราชินีพระองค์เดียวกับที่ทรงปกครองประเทศอื่นในเครือจักรภพแห่งอังกฤษ เช่น ออสเตรเลีย ฟิจิ ฯลฯ นิวซีแลนด์รับผิดชอบการต่างประเทศของหมู่เกาะคุกและนีอูเอ ซึ่งเป็นพื้นที่ปกครองตนเองพิเศษโดยมีรัฐบาลนิวซีแลนด์เป็นผู้ชี้แนะและปกครองโตเกเลาเป็นเมืองขึ้น

พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและความสวยงามทางธรรมชาติ เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปนิยมการเดินทางเดินทางและสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอกซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 4,500 x 5,800 พิกเซล - 1.21 MB - สาธารณสมบัติ
4,500 x 5,800  พิกเซล -  1.21 MB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 4,400 x 5,800 พิกเซล - 3.39 MB - สาธารณสมบัติ
4,400 x 5,800  พิกเซล -  3.39 MB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 3,120 x 2,462 พิกเซล - 2.28 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
3,120 x 2,462  พิกเซล -  2.28 MB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 2,575 x 2,998 พิกเซล - 815.58 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,575 x 2,998  พิกเซล -  815.58 KB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 2,000 x 2,465 พิกเซล - 1 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,465  พิกเซล -  1 MB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 1,928 x 2,432 พิกเซล - 344.04 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,928 x 2,432  พิกเซล -  344.04 KB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 1,397 x 1,843 พิกเซล - 397.89 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,843  พิกเซล -  397.89 KB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 1,397 x 1,843 พิกเซล - 423.23 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,843  พิกเซล -  423.23 KB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 1,396 x 1,843 พิกเซล - 365.3 KB - สาธารณสมบัติ
1,396 x 1,843  พิกเซล -  365.3 KB
แผนที่ - ประเทศนิวซีแลนด์ - 1,200 x 1,514 พิกเซล - 185.13 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,514  พิกเซล -  185.13 KB