แผนที่ - โลก

โลก
แฟ้ม (5,511 x 3,002 พิกเซล,  File Size : 2.16 MB,  File Format : image/pjpeg)

551 x 300 พิกเซล |  1,377 x 750 พิกเซล |  2,755 x 1,501 พิกเซล |  4,133 x 2,251 พิกเซล |  5,511 x 3,002 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
โลก มีความหมายโดยปริยายหมายถึงหมู่มนุษย์ รวมทั้งอารยธรรมมนุษย์โดยรวมทั้งหมด โดยเฉพาะในด้านประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ หรือสภาพของมนุษย์โดยทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้ คำว่า ทั่วโลก หมายถึงที่ใด ๆ บนดาวเคราะห์โลก

ในทางปรัชญามองโลกอยู่ 2 แบบ คือ โลกที่เป็นเอกภพทางกายภาพทั้งหมด และโลกในแบบภววิทยา ในทางเทววิทยา โลก หมายถึง โลกที่เป็นวัตถุหรือภพภูมิที่เป็นโลกียะ ซึ่งต่างจากสภาพจิตวิญญาณ อุตรภาพ หรือศักดิ์สิทธิ์ คำว่า "โลกาวินาศ" หมายถึง สภาพการณ์ที่เชื่อว่าเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ แนวคิดนี้มักพบในศาสนาต่าง ๆ

ประวัติศาสตร์โลก หมายถึง พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์หลัก ๆ ในช่วง 5 สหัสวรรษตั้งแต่อารยธรรมแรกมาจนปัจจุบัน

ประชากรโลก หมายถึง จำนวนรวมประชากรมนุษย์ทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ และเช่นเดียวกันคำว่าเศรษฐกิจโลกก็หมายถึง สภาพเศรษฐกิจของสังคมทั้งหมดทุกประเทศ โดยเฉพาะในบริบทของโลกาภิวัตน์

คำว่าโลกใน ศาสนาโลก ภาษาโลก และสงครามโลก เน้นถึงขอบข่ายระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีป โดยไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวกับโลกโดยรวมทั้งหมด

ส่วนคำว่าโลกในแผนที่โลก ภูมิอากาศโลก มิได้หมายถึงโลกในเชิงวัฒนธรรมหรืออารยธรรมมนุษย์ แต่หมายถึงดาวเคราะห์โลก
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
สาธารณสมบัติ
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - โลก
แผนที่ - โลก - 7,874 x 5,605 พิกเซล - 4.63 MB - ลิขสิทธิ์ : NGII.GO.KR
7,874 x 5,605  พิกเซล -  4.63 MB
แผนที่ - โลก - 5,545 x 3,007 พิกเซล - 2.8 MB - สาธารณสมบัติ
5,545 x 3,007  พิกเซล -  2.8 MB
แผนที่ - โลก - 5,511 x 3,002 พิกเซล - 2.16 MB - สาธารณสมบัติ
5,511 x 3,002  พิกเซล -  2.16 MB
แผนที่ - โลก - 5,509 x 2,973 พิกเซล - 2.61 MB - สาธารณสมบัติ
5,509 x 2,973  พิกเซล -  2.61 MB
แผนที่ - โลก - 5,400 x 2,700 พิกเซล - 1.56 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC0 1.0
5,400 x 2,700  พิกเซล -  1.56 MB
แผนที่ - โลก - 4,800 x 2,400 พิกเซล - 4.03 MB - สาธารณสมบัติ
4,800 x 2,400  พิกเซล -  4.03 MB
แผนที่ - โลก - 4,014 x 2,141 พิกเซล - 1.46 MB - สาธารณสมบัติ
4,014 x 2,141  พิกเซล -  1.46 MB
แผนที่ - โลก - 2,058 x 1,262 พิกเซล - 733.17 KB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,262  พิกเซล -  733.17 KB
แผนที่ - โลก - 2,058 x 1,746 พิกเซล - 1.01 MB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,058 x 1,746  พิกเซล -  1.01 MB
แผนที่ - โลก - 2,000 x 1,027 พิกเซล - 212.58 KB - ลิขสิทธิ์ : UPLOAD.WIKIMEDIA.ORG
2,000 x 1,027  พิกเซล -  212.58 KB
แผนที่ - โลก - 1,670 x 800 พิกเซล - 492.21 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 2.5
1,670 x 800  พิกเซล -  492.21 KB