แผนที่ - ประเทศอิตาลี

โลก  > ทวีปยุโรป > ประเทศอิตาลี
แฟ้ม (2,456 x 3,508 พิกเซล,  File Size : 1.84 MB,  File Format : image/jpeg)

245 x 350 พิกเซล |  614 x 877 พิกเซล |  1,228 x 1,754 พิกเซล |  1,842 x 2,631 พิกเซล |  2,456 x 3,508 พิกเซล

แผนที่ - สารสนเทศ
อิตาลี มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐอิตาลี เป็นประเทศในทวีปยุโรป บริเวณยุโรปใต้ ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคล้ายรองเท้าบูต และมีเกาะ 2 เกาะใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน คือ เกาะซิซิลีและเกาะซาร์ดิเนีย และพรมแดนตอนเหนือแบ่งประเทศโดยเทือกเขาแอลป์ กับประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย และสโลวีเนีย ประเทศอิตาลีเป็นประเทศสมาชิกก่อตั้งของสหภาพยุโรป เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ นาโต และกลุ่มจี 8

มีประเทศอิสระ 2 ประเทศ คือ ซานมารีโนและนครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ของอิตาลี ในขณะที่เมืองกัมปีโอเนดีตาเลีย เป็นดินแดนส่วนแยกของอิตาลีที่ถูกล้อมรอบด้วยพื้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แผนที่ - ลิขสิทธิ์
ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US  (Author : Dirk Benkert, GinkgoMaps)
เฟซบุ๊ก
แผนที่ - ประเทศอิตาลี
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 4,800 x 6,000 พิกเซล - 10.12 MB - สาธารณสมบัติ
4,800 x 6,000  พิกเซล -  10.12 MB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 2,456 x 3,508 พิกเซล - 1.84 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,456 x 3,508  พิกเซล -  1.84 MB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 2,000 x 2,464 พิกเซล - 5.54 MB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
2,000 x 2,464  พิกเซล -  5.54 MB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 1,397 x 1,737 พิกเซล - 621.25 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,737  พิกเซล -  621.25 KB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 1,397 x 1,737 พิกเซล - 679.88 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,737  พิกเซล -  679.88 KB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 1,397 x 1,738 พิกเซล - 502.18 KB - สาธารณสมบัติ
1,397 x 1,738  พิกเซล -  502.18 KB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 1,280 x 958 พิกเซล - 180.68 KB - สาธารณสมบัติ
1,280 x 958  พิกเซล -  180.68 KB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 1,200 x 1,500 พิกเซล - 466.94 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
1,200 x 1,500  พิกเซล -  466.94 KB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 1,200 x 1,500 พิกเซล - 767.45 KB - สาธารณสมบัติ
1,200 x 1,500  พิกเซล -  767.45 KB
แผนที่ - ประเทศอิตาลี - 831 x 1,024 พิกเซล - 595.04 KB - ครีเอทีฟคอมมอนส์ CC BY-SA 3.0 US
831 x 1,024  พิกเซล -  595.04 KB