Bản đồ - Grenada

Thế giới  > Bắc Mỹ > Grenada
Tập tin (1,929 x 2,514 Pixel,  Kích thước tập tin : 747.3 KB,  File Format : image/png)

192 x 251 Pixel |  482 x 628 Pixel |  964 x 1,257 Pixel |  1,446 x 1,885 Pixel |  1,929 x 2,514 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Grenada (tiếng Anh: Grenada, Tiếng Việt: Grê-na-đa) là một quốc đảo thuộc vùng biển Caribê gồm một đảo chính và sáu đảo nhỏ hơn nằm gần Grenadines. Vị trí địa lý Grenada nằm ở phía Tây Bắc Trinidad & Tobago, phía Đông Bắc của Venezuela và phía Tây Nam Saint Vincent và Grenadines.

Diện tích tự nhiên của Grenada hơn 344 km², dân số gần 110.000 người. Thủ đô là St. George's.
Bản đồ - Quyền tác giả
Creative Commons CC BY-SA 3.0 US  (Author : Burmesedays)
Facebook
Bản đồ - Grenada
Bản đồ - Grenada - 2,172 x 2,866 Pixel - 6.11 MB - Phạm vi công cộng
2,172 x 2,866  Pixel -  6.11 MB
Bản đồ - Grenada - 1,929 x 2,514 Pixel - 747.3 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,929 x 2,514  Pixel -  747.3 KB
Bản đồ - Grenada - 1,084 x 1,024 Pixel - 59.37 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,084 x 1,024  Pixel -  59.37 KB
Bản đồ - Grenada - 1,084 x 1,024 Pixel - 59.6 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,084 x 1,024  Pixel -  59.6 KB
Bản đồ - Grenada - 992 x 1,240 Pixel - 276.97 KB - Phạm vi công cộng
992 x 1,240  Pixel -  276.97 KB