Bản đồ - Saint-Barthélemy

Thế giới  > Bắc Mỹ > Saint-Barthélemy
Tập tin (3,000 x 2,008 Pixel,  Kích thước tập tin : 873.86 KB,  File Format : image/png)

300 x 200 Pixel |  750 x 502 Pixel |  1,500 x 1,004 Pixel |  2,250 x 1,506 Pixel |  3,000 x 2,008 Pixel

Bản đồ - Thông tin
Saint-Barthélemy (tiếng Anh: Saint Barthélemy), tên chính thức là Cộng đồng Saint-Barthélemy (tiếng Pháp: Collectivité de Saint-Barthélemy), là một cộng đồng hải ngoại của Pháp. Còn được biết với tên Saint Barts, Saint Barths, hay Saint Barth, cộng đồng này là một trong bốn vùng lãnh thổ trong Quần đảo Leeward ở Caribbean bao gồm cả Tây Ấn thuộc Pháp, và là vùng đất duy nhất đã từng là thuộc địa của Thụy Điển. Địa vị hiện nay của cộng đồng hải ngoại này có hiệu lực vào ngày 22 tháng 2 năm 2007 và gồm chính đảo Saint-Barthélemy, cộng với vài tiểu đảo ven bờ.
Bản đồ - Quyền tác giả
Creative Commons CC BY-SA 2.0  (Author : Peter Fitzgerald, OpenStreetMap)
Facebook
Bản đồ - Saint-Barthélemy
Bản đồ - Saint-Barthélemy - 3,000 x 2,008 Pixel - 873.86 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.0
3,000 x 2,008  Pixel -  873.86 KB
Bản đồ - Saint-Barthélemy - 2,430 x 1,620 Pixel - 978.67 KB - Creative Commons CC BY-SA 2.0
2,430 x 1,620  Pixel -  978.67 KB
Bản đồ - Saint-Barthélemy - 1,727 x 1,297 Pixel - 791.21 KB - Creative Commons CC BY-SA 3.0 US
1,727 x 1,297  Pixel -  791.21 KB